Välkommen
Kontakta oss
om oss
Välkommen

Vår inriktning är främst konsultverksamhet inom försäkringsbranschen.

Verksamheten består i att för beställaren besiktiga och i förekommande fall, reglera konsument och företagsskador.

Uppdrag som vi åtagit oss har varit tex.:

- Vattenskador

- Brandskador

- Inbrottsskador

- Maskinskador

- Entreprenadskador

- Ansvarsskador

- Avbrottsskador

- Värdering av objekt

- Riskbedömning av objekt

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2007-11-23 17:46